تو قّعوا امرَ صاحبکم صباحاً ومساعاً

مرا ببخش

به نام آنکه بخشش را آفرید و خود بخشنده ترین بخشندگان است

سلام دوستان با معرفت

واقعا تا حالا شده کاری کرده باشی یانه به خاطر کم کاری از کسی طلب بخشش کنی ؟

  

می اندیشم

به خود !!

با من چه کرده ای ؟

آن هنگام که قطره آبی بودم بی ارزش

پست

چه دیدی در من؟

که پروراندیم

نه

نمیدانم براستی چه بگویم

تحول ،رشد یا...

حال که بدین هیئتم

اما تو را درخود احساس می کنم گه گاه

آری گمشده ای در من!!

شور زندگیم

معنای حیاتم

یا.....

سخت است اما بگذار بگویم

صدایم میلرزد و بغضی گلویم را می فشارد

من از توام !! 

به آغوش کش

این تکه خاک بی ارزش را که جان دادی

براستی چرا؟

گل سفالگری بودن اینقدر بی ارزش بود؟

نه

نه با این حال که من دارم

کاش خاک بودم

خاک کویت

به ازین شرمساری و سر افکندگیست

می دانم می آید آنروز

و ای کاش نمی آمد

زیرا ترسم که جای وصال

روی از من گردانی !!

آری بیمناکم از خود

نکردم آنچه باید می کردم

قلبم تو را می خواست اما....

به چه چیز محبتت را ،عشقت را فروختم نمیدانم

از میل به میوه ممنوعه آغازشد و...

با این همه میدانم

میدانم که مهربان مهربانانی

عفو می کنی ؟

نکند رهایم کردی

نکند که از چشمت افتاده ام

نه هرگز

نثارت می کنم هرچه دارم که جز اشک نیست

و امید

امید به کرم وبزرگواریت

توان جبران و طلب بخشش می دهد

مرا ببخش

 

راستی شما چطور ؟

توقع بخشش از سوی محبوب را داری واگر دوستت اشتباهی کند می بخشی ؟

یا حق| [ کلمات کلیدی ] : می اندیشم، عفو، بخشش
ن : محمد افتخاری
ت : ۱۳۸٩/۳/٦
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.