تو قّعوا امرَ صاحبکم صباحاً ومساعاً

راز دلبری

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان مهربان

این آدم سرد که یکی از دوستان من هست درباره پیداکردن دوست با من گپی زد واز من نظری خواست

من هم گفتم :خار که خار هست به فکر همنشین شدن با گل هست شما که......

شاید در تمام دوستی ها هدف رسیدن به کمال هست

 

 

در میان گل ها زیباترین را می جست

یافتش

چه دلبرانه رخ می نمود

بی اختیار به او نزدیک شد

گویی دربند بوی دلاویزش گرفتار آمده است

از او سر دلبری پرسید

جوابی نشنید

بی صبرانه دومین بارهم سوالش را تکرار کرد

با زهم سکوت

این بار علت سکوتش را پرسید ؟

صدایی برخواست

:مپرس و نظاره کن شاید از رازش آگاه شدی

: کیستی ؟

: یار دیرین وهمیشگی اش

 خار !!!

اما خاموشی اش

رونق صدای بلبل است

در دیدگانش فقط آفتابست که نقش بسته است

جز او به دیگری نمی نگرد

شاید این نجابت سر دلبریش هست

و من

در چشمان گل چینان نقص زیبایی اوهستم

شاید بهترباشد اگر

مرا در کمال وی جویی نه در جمالش

و سر کمال را جز دهنده اش که می داند ؟

عمرش کوتاه

به جرم زیبایی

حتی حضور من و تیغ هایم

مانع از عمر کوتاهش نمیشویم

آن هنگام که زیباپسندان بیرحمانه .... 

با این حال او راضیست برای شادی دیگران

اما تو

بیاب !!!!

زیبای کامل را

که شاید سر دلبری را آنگاه بیابی 

و بدان

هرچه گل دارد از لطف اوست .

 

 

 

راستی نظر شما چیست؟

واقعا سراین دلربایی چیست ....؟

یاحق| [ کلمات کلیدی ] : گل، خار، کمال، زیبایی
ن : محمد افتخاری
ت : ۱۳۸٩/٢/٢٢
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.