تو قّعوا امرَ صاحبکم صباحاً ومساعاً

ماه رمضان، ماه درمان... :: ۱۳٩٦/۳/٥
بود میلاد سبطِ، نبی اکرم(ص)امشب :: ۱۳٩٤/۳/٢
ز عرش اعلی تا به مدینه شده چراغان :: ۱۳٩٤/٢/٩
در رثای فاطمه (سلام الله علیها) :: ۱۳٩٤/۱/٤
زینب کبری(س) :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
میلاد امام عسگری(ع) :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
باشد امشب سامرا مهدیِ(ع) زهرا(س) :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
ای خدا یک بار دیگر شد محرم :: ۱۳٩۳/۸/۳
در رثای جواد آل احمد(ص) :: ۱۳٩۳/٧/۳
زاد روز دختر هفتم امام شیعیان است :: ۱۳٩۳/٦/٦
عید سعیدفطر و سوغاتی مشهد :: ۱۳٩۳/٥/٧
آمد آن ماه خدا ماه مبارک :: ۱۳٩۳/٤/۸
غربت کاظم(ع)! :: ۱۳٩۳/۳/۳
باقر العلومِ(ع) اهل بیت(ع) آمده دنیا! :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
مادر دعا کنید تا فاطمی شویم! :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
میلاد حضرت زینب کبری(س) :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
عشق یعنی ....... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
همانا مرگ با عزّت برایم افتخار است! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
آری اکنون هم بود جاری غدیر و چشمه ی جوشان آن! :: ۱۳٩٢/۸/۱
غریبی در کجا باشد از این بیش!! :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
روز میلاد علی موسی الرضا از ره رسید! :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
ما زمیلاد مجتبی(ع) شاد و مسروریم :: ۱۳٩٢/٥/٢
من نخواهم عشق تو حاشا کنم! :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
تا دمی داری غنیمت می شمارش ای عزیز! :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
آری در دل عشق تو آتشی افکنده است :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
بار دیگر ماه مهمانی خدا از ره رسید :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
الا ای چشم در راهان عدالت، چشمتان روشن!! :: ۱۳٩٢/٤/٢
مژده ای جویندگان راه آزادی :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
ای محمد(ص) نام ربت را بخوان :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
ای غریب کاظمین ای امام هفتمین :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
اسوه ی مردان علی(ع) :: ۱۳٩٢/۳/۳
لیلة الرغایب :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
فاطمیه آورد از برای قلب من غم ارمغان! :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
ای که دایم دم زنی از دین بدان! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
دختر حیدر (ع) ای زینب قهرمان :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
شروعی دوباره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
سالی دگر از عمر من مولا گذشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
سامرا امشب چع غوغایی بود ای شیعیان :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
وای از غریبی تو ای غریب مدینه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
در خرابه یک سه ساله یاد بابا می کند :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
خوش به حال آن که یارش با وفاست! :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
آمده ز ره خزان و برفته پاییز دل فریب! :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
عجب شوری بود در عشق توای نازنین یار! :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
یا باقرالعلوم(ع) :: ۱۳٩۱/۸/۱
مژده که میلاد علی بن موسی الرضا(ع)ست امروز :: ۱۳٩۱/٧/٧
میلاد فاطمه(س)دخت موسی بن جعفر(ع)است :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
هان شیعیان شهادت شیخ الائمه است! :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
آری دلم ز اهل زمانه گرفته است!!! :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
ای غربتت غریب تر ز غربت عالم بیا!! :: ۱۳٩۱/٦/٦
کی به ‍پایان می رسد این فراق جانگداز? :: ۱۳٩۱/٦/۳
موتو قبل ان تموتوا(بمیرید قبل از آنکه بمیرید!) :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
روزها در گذر باشند و من در انتظار :: ۱۳٩۱/٥/٦
محبوب من چه عاشقانه..... :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
چون آن محبتت در قلب من فتاد،دیدی ..... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
دوست می دارم تو را ای بهترین دوست :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
مهدی (ع) ای مولای من حالم ببین :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
کجا عاشق چنین دلداده بینی؟ :: ۱۳٩۱/٤/۳
رحمتٌ للعالمین می شود امشب امین (ص) :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
صاحبدلان کنجِ زندان مرد باران را چه شد؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
من برایت منتظر با دلی .................. :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
عشق را اگر یک مصداق باشد آن علیست :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
شب آرزوها :: ۱۳٩۱/۳/٤
گنه کارم و می دانم که می دانی!!!!! :: ۱۳٩۱/۳/٢
در انتظار باران :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
ای مادر عزیزم ای اسوه ی محبت...... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
چرا زهرا(س)بخواند،نمازش را نشسته؟ :: ۱۳٩۱/٢/٦
آیا شود که روزی من پرسم ازمدینه..... :: ۱۳٩۱/٢/۱
توباران راهرازگه کن نگاهی :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
بهار از یار دارد این نشانی :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
زائر یار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
در انتظار دیدنت :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
دلشده :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
دلی دیوانه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
غم تو :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
یاد بوسه روی رگ های بریده!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
هر روز غروب با من باش !!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
نهضت عشق :: ۱۳٩٠/٩/٥
مولای غدیر :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
باران بی رنگ!!! :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
هنگام شوریدگی !! :: ۱۳٩٠/٥/٦
پدر جان دوستت دارم :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
دوستت دارم مادر :: ۱۳٩٠/۳/٢
بمان مادر :: ۱۳٩٠/٢/۳
بهار سر آغاز انتظار :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
دوستی با آدم برفی !!! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
برف پیام آور آسمانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
باران یاد آور...... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
گل پرپر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
مهربان های آرمیده :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
غدیر خم امتحان یا اثبات ؟ :: ۱۳۸٩/٩/٦
قربان :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
ابرها را دیده ای؟ :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
هر نفس به سوی ... :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
نام تو :: ۱۳۸٩/٧/٥
ای کاش میدانستم :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
فقط با تو باشم :: ۱۳۸٩/٦/٧
حکایت مهربانی تو و.... :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
آمدن نه انتظار :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
اوج دل سپردن :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
خیانت کرد ه ام و... :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
مرا ببخش :: ۱۳۸٩/۳/٦
مرا یاد می کنی ؟ :: ۱۳۸٩/۳/٢
قریب یا غریب ؟ :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
گل وتازیانه :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
راز دلبری :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
بی احساس را ......... :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
چرا باران ....؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
کی می آیی ؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
یا د تو :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
ماه یا رخ یار :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
دلداده ............. :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
ترانه تنهایی :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
باران است یا شراب :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
شور و شوق دیدار :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
ای برف بیا .......... :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
مسیح تنها تو به صلیب کشیده شده ای؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
برف ایثارگر یا دلداده ؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
محرم میکده عشاق :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
رودخانه مرکبی به سوی یار :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
اعلامش وظیفه ام هست :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
آفتاب و شیدا :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
شب رازدار کیست؟ :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
باد یا پیام آور یار؟ :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
۱۳۸٧/۸/۱٩ :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
دلتنگی و بارون :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
۱۳۸٧/۸/۱۱ :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
با تو ام دوست خوبم :: ۱۳۸٧/۸/٦
آبی باش مثل بارون(خیال آبی ) :: ۱۳۸٧/۸/۱
غرورت رو بشکن :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
بیا بیا که انتظار....... :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
این انتظار می کشد مرا بیا :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
خدا یا........ :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
خدایا منتظر هستم که مهدی(ع) ات بیاید :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
بده یا رب ز مهدی(ع) یک نشانی :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
دلگیری مثل من :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
شروعی دوباره :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
۱۳۸٤/۸/۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱
فرمایش امام زمان(ع) به شیعیان! :: ۱۳۸٤/٦/٧
خداى تعالى زمین را از حجّت خالى نگذارد! :: ۱۳۸٤/٦/۳
زیبایی همراه درده؟!!! :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
زیبایی یا زشتی؟ :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
نشانی از یار! :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
رفیق بی کلک!مادر :: ۱۳۸٤/٥/٥
درباره ی مولایمان مهدی (ع) :: ۱۳۸٤/٥/٤
اطلاعاتی چند درباره ی مولایمان ! :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
درد دل جانکاه :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
سوگ يک محبوب :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
چند جمله آموزنده!!! :: ۱۳۸٤/٤/۱۳
قدر شناسی!! :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
بشارت ای شیعیان! :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
قدرِ خودتان را بدانید! :: ۱۳۸٤/٤/٧
خوش به حال اهل قم! :: ۱۳۸٤/٤/٦
چه بسیار کم هستند!! :: ۱۳۸٤/٤/٥
تا چه اندازه آماده ی یاری هستید؟ :: ۱۳۸٤/٤/٤
به همه بگویید! :: ۱۳۸٤/٤/٢
أکثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجیلِ الفَرَجِ :: ۱۳۸٤/٤/۱
آماده ی یاری !! :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
خوشا به حال شما! :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
عشق واقعی!! :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
دعای ندبه(بخش هفتم) :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
دعای ندبه (بخش ششم) :: ۱۳۸٤/۳/٢۸
دعای ندبه(بخش پنجم) :: ۱۳۸٤/۳/٢۸
دعای ندبه (بخش چهارم) :: ۱۳۸٤/۳/٢٧
دعای ندبه (بخش سوم) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
دعای ندبه (بخش دوم) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
دعای ندبه(بخش اول) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
آه و ناله عاشقان (ندبه) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
دعای عهد (بخش سوم) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
دعای عهد بخش دوم :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
عهد با مهدی (ع) :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
اول دفتر به نام دوست :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.